Vi svarar på viktiga frågor om brunnsborrning

Vanliga frågor

Borrkax:

Borrkax kallas den restprodukt av berget som kommer från borrningen. En normal vattenbrunn ger ca 1 kubik meter borrkax.

Tryckning:

Om vi borrar och inte får tillräcklig vattentillrinning i hålet, utför vi en tryckning. Detta görs genom att pressa vatten ner i hålet med ett tryck på 200 bar. Genom denna process öppnas vattensprickor i berget, vilket gör att vattnet letar sig in i brunnen.

Vattengaranti:

Om den nyborrade brunnen är torr måste man trycka brunnen (mot en extra kostnad). Det är ytterst ovanligt att man inte får fram vatten efter en till två tryckningar. Om detta skulle hända erbjuder vi att borra en ny brunn eller pengarna tillbaka.

Hur lång tid:

Borrning tar oftast en dag, montering av pump och ingrävning tar vanligtvis 1-2 arbetsdagar. Det kan vara upp till 2 veckors väntetid på tryckning.

Vattenanalys och kvalitet:

Vattenkvaliteten kan variera avsevärt och är något man inte kan påverka. En vattenanalys bör tas efter 2-3 månaders användning. Vi erbjuder alltid en kostnadsfri vattenanalys som visar om filter behövs.

Vattenfilter:

Vi kan erbjuda ett kvalitetsfilter med garanti. Filter tas fram efter att vattenanalysen är inskickad. Från det att vattnet tas i bruk så ska vattnet omsättas rikligt 2-3 månader innan vattenanalys skickas in.

Vattenpumpar/hydropress:

Vattenpumpen sänks ner i borrhålet, ett isolerat utrymme krävs för hydropressen, vanligtvis inomhus. Hydropressen gör att du får ett jämnt tryck i ditt vattensystem. Vi erbjuder pumppaket av hög kvalitet med garanti. Vi jobbar med marknadsledande leverantörer.

Salt/klorid i vattnet:

Det finns platser med ökad risk för saltvatteninträngning i grundvattnet, särskilt i närheten av havet. Riskerna stiger vid djupare borrningar, framför allt när man passerar 100 meter i berg. Därför väljer vi att inte borra vattenhål djupare än 90 meter för att ha en god marginal från dessa risker. Vissa platser kan ha förhållanden som gör risken större.

Foderrör:

Foderrör är järnrör som borras ner i marken från markytan och ner i berget. Foderrören går igenom alla jordlager för att sedan borras ner i berggrunden och tätas. Foderrören blir ett skydd för vattenbrunnen så att jord och ytvatten inte ska rinna ner och försämra vattenkvalitén.

Gjutning/tätning:

Gjutning utförs på alla borrade vattenbrunnar av två huvudsakliga skäl. Gjutningen sker i hålet när foderröret är ungefär 2 meter ner i berget. Genom gjutning förhindras ytvatten från att rinna ner i vattenhålet, och det stabiliserar även foderröret i berget.