Vi borrar & installerar din vattenbrunn

Uppsala - Gävle - Stockholm - Norrtälje - Västerås - Enköping - Nyköping - Södertälje - Köping

Vi har kompletta lösningar för ditt vattenbehov

Från idé till rent vatten i kranen.

Borrning genom jord och berg 0-300m djup.

Ingrävning mellan borrhål och hus.

Installation av vatten pump.

Analys av vattnets kvalitet och filter behov.

Vägledning och installation av vattenfilter.

Mätning av vattenflöde, tillrinning liter/h.

Smidigt, effektivt och ordentligt

Genom att ta ansvar för hela processen, besparar vi kunderna besväret att behöva kontakta sex olika företag. Vi ser till att arbetet utförs korrekt hela vägen till att leverera rent vatten ur kranen. Genom att arbeta noggrant och använda nordiska kvalitetsprodukter, minimerar vi problem och reklamationsärenden. När vi påbörjar ett jobb, följer vi vår rutin och ser till att arbetet slutförs effektivt.

Vattenrening

Att ha bra och rent vatten i kranen är ovärderligt. Vi kan hjälpa dig att analysera och hitta den absolut bästa lösningen för ditt vatten. Vi erbjuder lösningar oavsett vad ditt problem med vattnet är, så som smak, lukt, missfärgningar, grönt hår, partiklar, ja listan kan göras lång. Vägen till ett rent vatten börjar här.

Läs mer

Vattengaranti

Om den nyborrade brunnen är torr måste man trycka brunnen (mot en extra kostnad). Det är ytterst ovanligt att man inte får fram vatten efter en tryckning. Om detta skulle hända erbjuder vi att borra en ny brunn eller pengarna tillbaka.

Rotavdrag

Brunnsborrning är berättigad till rotavdrag. Detta innebär att du kan få 30% av arbetskostnaden avdraget från din skatt. Arbetskostnaden utgör vanligtvis 35% av den totala kostnaden för borrningen. Se till att du uppfyller Skatteverkets kriterier för att kunna utnyttja detta avdrag.

Tillstånd

Att borra en vattenbrunn kräver oftast ingen anmälan eller tillstånd från kommunen. Det finns dock vissa riktlinjer att följa gällande placeringen av brunnen, såsom att den bör placeras minst 15 meter från tomtgränsen och 30 meter från andra brunnar och avloppsanläggningar. Vi kommer gärna ut till dig för att hjälpa till med att hitta den mest lämpliga platsen för brunnen på din tomt.

Vi är Svenska Vattenbrunnar

Vi erbjuder en komplett lösning, där vi tar hand om hela processen från början till slut. Det innebär att vi planerar och genomför borrningen, installerar vattenpumpen och vattenfiltret inne i huset.

Gustav
Säljansvarig

Victor
Pump och filter ansvarig

Oscar
Borransvarig

Omdömen